Betingelser

Ved å handle hos oss aksepterer du våre kjøpsbetingelser


1. Generelt


Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøploven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og personopplysningsloven.

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev og e-post.


2. Parter


Selger er Fotograf Tom Haga AS, Støperigaten 34, 4014 Stavanger, org nr 979753403, telefon 928 72 565, post@concretewall.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.


3. Bestilling


Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” på concretewall.no kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Bestillinger leveres av Posten Norge BA til et utleveringssted nær deg.


4. Opplysninger i nettbutikk


Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.


5. Priser


Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.


6. Betaling


Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med kortløsninger levert av NETS.

Ved bruk av kort må alle kjøp betales på forhånd ved bruk av Visa, Mastercard, American Express eller BankAxess. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse.


7. Levering og forsinkelser


Produktene leveres nærmeste utleveringsted til Posten Norge BA. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


8. Undersøkelse av produktene


Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.


9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)


Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje inne rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.


10. Angrerett


Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Herunder gjelder det kun våre tekstiler. Alle tapeter lages på lages på mål til hver enkelt kunde og har derfor ingen returrett.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Angrerettskjema kan lastes ned her.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi tar ansvar for transporten til oss.

Dersom du har benyttet deg av angreretten i henhold til kriteriene, er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelse til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Mangelfull utfylling av angrerettskjema ved retur vil medføre at du selv må dekke fraktkostnadene.

Forsendelser som blir returnert til Fotograf Tom Haga AS grunnet manglende uthenting på Posten vil belastes med et gebyr på kr 100,- til dekking av pakk, plukk og frakt.


11. Personopplysninger


Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.


12. Tvister


Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.


13. Priser


Alle kjøp i Norge har fri frakt.